lauantaina, marraskuuta 10, 2007

Viikon kysymys potilasturvallisuudesta

Viime viikon kysymys käsitteli vapaan tiedonvälityksen, vapaan sivistyksen ja tekijänoikeuksien välistä ristiriitaa. Äänestäneistä 69 prosenttia oli sitä mieltä, että dekriminalisoimalla ei-kaupallisen tiedonvälityksen voitaisiin asia ratkaista parhaiten annetuista vaihtoehdoista. Muut vaihtoehdot olivat yleisvero, joka jaettaisiin tekijöiden kesken, pedagogisen toiminnan jättäminen tekijänoikeudensuojan ulkopuolelle, kieltämällä tekijänoikeuksien siirtymisen työsuhdeperustaisesti. Tämän lisäksi oli tarjolla jotain muuta tai ei mitään -vaihtoehdot.

Tämän viikon kysymys käsittelee hallituksen lakiesitystä "potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana".

Periaatteessa laista löytyy jo kohta, jolloin voidaan ihmisiä määrätä suorittamaan tiettyjä töitä. Tätä nyt ei ole ymmärrettävästi käytetty pitkään aikaan. Pakkotyöllä on hieman ikävämmin sointuva synonyymi orjuus. Ben Zyskowicz (kok.)sanoi Helsingin sanomien mukaan laista, että emme kannata, mutta hallituksen kannattaa kuitenkin tehdä tämmöinen laki varmuuden vuoksi kassakaappiin. Annika Lapintie (vas.) sanoi saman lehden mukaan, että ei tarvita vaan sieltä kassakaapista voisi ottaa rahat.

Jos unohdetaan kuitenkin tuo hieno poliitttinen nokittelu, niin tilanteeseen voi nähdä joitain hyviäkin puolia. Pakkotyöhön kutsuttavat saavat kuitenkin korvauksen, joka on 1,3 kertainen normaalista maksettavasta palkasta. Lain lukutaitoni on sen verran heikko, että siinä näytettiin poistettavan kaikenlaiset lisät käytöstä, mutta en ole varma. Jos lisät säilytettäisiin, niin kaikki sairaanhoitajat kannattaisi palkata tällä tavalla, jolloin kaikki saisivat 30 prosentin korotukset.

Jos kuitenkin unohdetaan, että tätä lakia ei tulla käyttämään noin ja mietitään miten tämä sopii porvarilliseen ideologiaan. Eetu Komsi kirjoitti näin Helsingin sanomien keskustelupalstalle: "Toiseksi tällaisella lakialoitteella porvarihallitus tekee, kuten tässä ketjussa aiemminkin jo huomautettiin, pilaa koko porvarillisuudesta ja vapaan markkinatalouden ideasta. Juuri oikeistopuolueethan ovat liputtaneet esim. nykyisen työmarkkinajärjestelmän romuttamisen puolesta aikoinaan. Työmarkkinoiden pitäisi kuulemma mennä siten, että sekä työnantajat että työntekijät voivat kilpailuttaa toisensa: jos kokee, ettei saa ansaitsemaansa palkkaa, voi aina olla ottamatta työtarjousta vastaan tai irtisanoutua ja hakeutua muualle. Nyt, kun hoitajat oikeasti ovat yhtenä rintamana sen tekemässä, niin se aiotaankin kieltää lailla. Porvarihallitus veti maton myös oman aatteensa alta."

Hankala palahan tämä näyttää porvareille olevan. Toisaalta ei haluta maksaa julkisella puolella oleville palkkkoja, toisaalta ei haluta sitä alaskaan ajaa. Keskustan puolella näyttää rivit ainakin hajoilevan yhden kansanedustajan kohdalla. Kansanedustaja Paula Sihto (kesk.), joka on myös sovittelulautakunnan jäsen ei suhtaudu hallituksen toimiin. Hänen näkemyksensä mukaan hallitus vain vaikeuttaa neuvotteluita. Kataisen mukaanhan hallitus ei ole osapuolena tässä kiistassa eikä kenenkään sovittelulautakunnan ulkopuolisen tule käydä mitään keskustelua, koska ne vain haittaisivat. Hallituksen esitys on varmasti täysin objektiivinen, muuten vain tehty aloite, joka päättyy sanoihin: "Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 ja se on voimassa enintään sen ajan kuin Tehy ry:n työtaistelu kestää. Laki kumotaan tasavallan presidentin asetuksella. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. "

Ei kommentteja: