tiistaina, huhtikuuta 17, 2007

Huipputiehanke

Työryhmän lähtökohtana on selvittää, miten saataisiin lisättyä teitten välistä yhteistyötä, sekä luomaan uutta dynamiikkaa suomalaisiin logistiikkapalveluihin.

Työryhmä ehdottaa, että aluksi samansuuntaiset tiet pohjoinen rautatienkatu, bulevardi sekä uudenmaankatu yhdistetään yhdeksi tiekokonaisuudeksi. Tämän jälkeen muita teitä voidaan yhdistää mukaan.

Tietä hallinnoimaan perustetaan säätiö, joka rahoitetaan myymällä tarpeettomiksi käyviä teitä kuten pohjoisen esplanadinkatu sekä pikkuroobertinkadun päädyt.

Säätiön hallitukseen tulee yksi huipputietoimitusjohtaja. Tämän lisäksi pohjoisen rautatienkadun, bulevardin että uudenmaankatujen asukkaille annetaan oma liikenneohjaaja huipputietoimitusjohtajan ehdotuksesta.

Huipputielle ehdotetaan mahdollisuutta periä maksua uusien kulkuvälineiden pilottihankkeita varten. EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta kulkuvälineiltä kuten autoilta, busseilta, rekoilta, lentokoneilta ja veneiltä voidaan periä maksua huipputien rahoittamiseksi myöhemmässä vaiheessa.

Tämä vaatii tiettyjä lainsäädännöllisiä, että asenteellisia muutoksia. Ensinnäkin liikennöinti on nähtävä osana dynaamista autoilun tehostamista. Huipputiehankkeen pääväylä rakennetaan pohjoiselle rautatienkadulle. Kaistojen määrää lisätään kahdellatoista kappaleella, siten että tienkäyttäjillä on mahdollista päästä Kampin Domukselle, Kampin ostoskeskukseen että Lost&found -ravintolaan vaivattomasti. Tämä helpottaa keskustassa tapahtuvaa liikennöintiä.

Kampin Domuksen ja Lost&foundin nykyinen välimatka on kohtuuttoman suuri, joten ne ovat molemmat sijoitettava lähemmäksi toisiaan. Tätä varten työryhmä ehdottaakin, että Kampin ostoskeskukseen lisätään 90 uutta kerrosta, johon sijoitetaan kaikki rakennukset kolmelta eri hankkeessa mukana olevalta tieltä.

Ei kommentteja: