tiistaina, toukokuuta 29, 2007

"Meidän kulttuurin" kritiikki

Megafoni on juuri julkaissut Eetu Virenin kirjoittaman artikkelin "Onko kulttuurieroja olemassa". Artikkeli esittelee Genovan yliopiston sosiologian opettajan kritiikkiä kulttuurikäsitteeseen. Keskeinen kritiikin kohde on Samuel Huntingtonin esittelemät teoriat kulttuurien yhteentörmäyksestä.

Huntington esittelee sanat "kulttuuri" ja "sivilisaatio" semmoisessa muodossa, että ne eivät ole selittäviä vaan selitettäviä. Kulttuurin ja sivilisation käsitteet ovat sen verran epämääräisiä käsitteitä, että ne helposti ymmärretään jonkinlaiseksi universaaliksi totuudeksi, vaikka kyseessä onkin poliittinen toiminta, jota yritetään verhota olemaan jotain muuta. Näin tapahtuu ainakin puhuessamme "meidän kulttuurista" ja "niiden kulttuurista".

Artikkelin kaukaisimmat esimerkit menevät 2000 vuoden päähän kreikkalaisten ja persialaisten väliseen sotaan. Historian kirjoituksessa on selitetty kreikkalaisten menestyksestä taistelua persialaisia vastaan kreikkalaisten yhtenäisessä kulttuurissa, jossa yhdistyttiin yhteistä vihollista vastaan. Vähän läheisempi esimerkki, jossa samalla tavalla selitetään kansallista yhtenäisyyttä on talvisodan henki. Aleksanteri Suuri ei kuitenkaan pyrkinyt alistamaan persialaisia vaan yhdistämään molemmat kansat, joilla olisi oma elitistinen valtarakennelmansa.

Artikkelissa yritetään löytää myös selitysmalleja sille, miksi Euroopan unionille tehdään perustuslakia ja miksi siinä on niin tärkeää määritellä eurooppalainen identiteetti "yhteisen kulttuurin tai arvojen kautta: kristinusko, rationaalisuus ja suvaitsevaisuus, Goethe ja Shakespeare, antiikin kulttuurin perintö."

Ei kommentteja: