sunnuntaina, toukokuuta 27, 2007

Paha kannabis

Viime viikonloppuna Vasemmistonuorten liittokokous hyväksyi Järvenpäässä aloitteen, jonka mukaan Kannabis tulisi sallia omaan käyttöön ja kasvatukseen. Helsingin sanomat julkaisi asian ensimmäisenä ja keskustelu lehden keskustelupalstalla jatkuu edelleen.

Blogistaniassa keskustelu ei käy niin kuumana, mutta seuraavia asioita on sielläkin tullut esille:
Sediksen mielestä Vasemmistonuoret marginalisoivat itsensä näillä teemoilla. Vasemmistosissien huumekaupasta puhutaan asian yhteydessä seuraavaa: "Ensimmäinen perustelu on ideologinen: myynti on toivottavaa siksi, että kapitalistiset maat romahtavat ennen pitkää huumeiden käytön yleistyttyä. Varsinkin suurkaupungit tulevat mahdottomaksi elää. Toinen perustelu on se, että laittomalla huumekaupalla saa rahaa."

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Jussi Saramo otti kantaa lähes heti liittokokouksen jälkeen. Tärkeimpänä asiana nousee esille haittojen vähentämisen politiikka. "Koska käyttäjien rankaiseminen ei auta päihdeongelmassa, voidaan Suomessa jo nykylainsäädännönkin mukaan jättää käyttörikos rangaistuksetta. Tilanne on kuitenkin sekava, kun käytäntö vaihtelee mielivaltaisesti. Toinen ongelma nykyisessä käytännössä on, että se johtaa mietojen huumeiden kokeilijat ja käyttäjät helposti kovien huumeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreiksi, kun aineet ostetaan samasta paikasta. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden mukaan suomalainen päihdelainsäädäntö ei ole ajan tasalla."

Ganjalaisjournalisti toi asian luonnollisesti esille. Tekoa hän piti rohkeana. Aloitettava vastaan on "Suomen nykyisessä asenneilmapiirissä kuitenkin pelottavan helppo hyökätä. Toivoa sopiikin, etteivät Vasemmistonuoret joudu asiassa liian kovan ryöpytyksen alle."

Lihakirstu kommentoi myös liittokokouspäätöstä. Samalla tavalla kuin Saramo, Lihakirstu huomaa, että kaiken tuotetun kirjallisen materiaalin seasta poimitaan yksi lause ja uutisoidaan se. "Tämä(kään) ei mediaa kuitenkaan kiinnostanut. Sitä kiinnosti kokouksen 70:stä aloitteesta vain yksi: se, joka koski kannabista ja rohkeni ehdottaa pienimuotoisen kotikasvatuksen ja käytön sallimista. Miksi en ole yllättynyt siitä, että kaiken *asian* keskeltä poimittiin vain se yksi ja ainoa, joka koettiin riittävän helpoksi - ja ennen kaikkea raflaavaksi? Asiasta puhuminen kun on ikävää. Siinähän saattaa jopa joutua ottamaan kantaa ja perustelemaan kantojaan - sen sijaan, että keskittyisi jyrkkään ja perustelemattomaan tuomitsemiseen (oman egopönkityksen nimissä?)."

Ajankulu ei ollut niinkään kiinnostunut itse aloitteesta, vaan Vasemmistoliiton puheenjohtajan tavasta moittia päätöstä. ""Äänestäminen liittokokouksessa ei hänen [Korhosen] mielestään ole oikea tapa päättää näin isoista asioista."" "Mikä olisi oikeampi paikka tehdä tällainen päätös kuin äänestää korkeinta päätäntävaltaa käyttävässä kokouksessa?"

Perussuomalaiset nuoret ottivat kantaa asiaan. "Olemme erityisen huolissamme siitä, että poliittinen nuorisojärjestö julkisesti kannustaa maamme nuorisoa huumeiden käyttöön tällaisilla aloitteilla."

keskustelua käydään Hs:n lisäksi myös täällä:
Fi-Reggae (sisältää lähinnä taputuksia),
Päihdelinkki (taputuksia)

Ei kommentteja: